ΕΦΚΑ: Ξεκινούν οι διεργασίες για τη μετατροπή σε πολυτελή ξενοδοχεία δύο ακινήτων-φιλέτων στην καρδιά της Αθήνας

Δύο ακίνητα φιλέτα στο κέντρο της Αθήνας, που ανήκουν στον  e-ΕΦΚΑ, είναι πολύ πιθανόν να μετατραπούν σε ξενοδοχεία πολυτελείας τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα συμβεί εφόσον ευοδωθεί η διαδικασία, που ξεκινά ο ΕΦΚΑ να βρει κατ’ αρχήν πιστοποιημένους εκτιμητές (απηύθυνε πρόσκληση σύναψης σύμβασης) που θα αποτιμήσουν τη μισθωτική αξία των ακινήτων (μαζί με άλλα 9 δικά του ακίνητα) και στη συνέχεια θα υπάρξει απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Τα δυο ακίνητα, που προορίζονται και για ξενοδοχειακή χρήση, βρίσκονται το ένα επί των οδών Πανεπιστημίου 46, Χαριλάου Τρικούπη και Φειδίου 3 και το δεύτερο επί των οδών Σωκράτους 53 και Ζήνωνος.

Ειδικότερα, επί των οδών Πανεπιστημίου 46 Χαριλάου Τρικούπη και Φειδίου 3 βρίσκεται ένα διατηρητέο κτίριο γραφείων με ισόγεια καταστήματα, εστιατόριο και Κινηματογράφο. Επιπλέον η χρήση του ισογείου εστιατορίου ΙΝΤΕΑΛ έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέα.

Το κτίριο κατασκευάστηκε τη δεκαετία 1880-1890 και ανήκει στο σύμπλεγμα των τεσσάρων κατοικιών που ανήγειρε ο Ερρίκος Σλήμαν στην οδό Πανεπιστημίου, είναι μικτής κατασκευής (λιθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα) και αποτελείται από Ισόγειο, Ημιώροφο και 4 Ορόφους.

Για το ανωτέρω συγκρότημα, θα παραδοθούν δύο προτάσεις αξιοποίησης λαμβάνοντας υπόψη:

-τη μακροχρόνια παραχώρηση από πλευράς e-ΕΦΚΑ της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου ακινήτου με σκοπό τη λειτουργία του ως ξενοδοχείου τουλάχιστον 4 αστέρων, μετά την εκτέλεση επενδυτικού προγράμματος ανακαίνισης του κτιρίου για το σκοπό αυτό και

– τη μακροχρόνια παραχώρηση από πλευράς e-ΕΦΚΑ της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου ακινήτου με σκοπό τη λειτουργία του χρήση ως κτίριο γραφείων, μετά την εκτέλεση επενδυτικού προγράμματος ανακαίνισης του κτιρίου για το σκοπό αυτό.

Σκοπός της εκτίμησης της μισθωτικής αξίας του κινηματογράφου είναι η επανεκμίσθωσή του με την ίδια χρήση.

Σκοπός των ανωτέρω τριών περιπτώσεων είναι να αποτυπωθούν τα κρίσιμα μεγέθη που απαιτούνται για την μακροχρόνια παραχώρηση του ακινήτου, δηλαδή μηνιαίο μίσθωμα, διάρκεια εκμίσθωσης, εκτιμώμενο κόστος επισκευών, περίοδος χάριτος.

Ο εκτιμητής θα πρέπει να ακολουθήσει δύο ανεξάρτητες μεθοδολογίες. Η πρώτη μέθοδος πρέπει υποχρεωτικά να βασίζεται στην αρχή του υπολογισμού των μελλοντικών οικονομικών οφελών της ιδιοκτησίας. Θα βασίζεται δηλαδή στην πρόβλεψη όλων των πιθανών μελλοντικών κερδών αλλά και των λειτουργικών δαπανών και την προβολή τους σε χρονικό ορίζοντα ικανό να αποφέρει τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη τόσο για τον e-ΕΦΚΑ, όσο και για τον υποψήφιο επενδυτή. Ως εκ τούτου, πρέπει να ακολουθηθεί η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης ή εισοδήματος χρησιμοποιώντας την τεχνική της προεξόφλησης των ταμειακών ροών (DCF). Στον προσδιορισμό των ταμειακών ροών πρέπει να λαμβάνονται εκτός από όλα τα πιθανά έσοδα της επένδυσης, το κόστος ανακαίνισης το κόστος χρηματοδότησης της επένδυσης, οι φόροι και το συνολικό λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, ώστε να υπολογιστεί το καθαρό λειτουργικό κέρδος της επιχείρησης αλλά και η αξία του ακινήτου στο τέλος της επενδυτικής περιόδου.

Η δεύτερη μέθοδος υπολογισμού δύναται να προταθεί από τον εκτιμητή, μέσα από μια σειρά ήδη διαθέσιμων αξιόπιστων τεχνικών κατάλληλη για το είδος του ακινήτου αλλά και το είδος της αξιοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση ο εκτιμητής θα κάνει έρευνα των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, ενώ θα λάβει υπόψη του και τυχόν ευνοϊκές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής όπου βρίσκονται τα ακίνητα.

To ακίνητο επί των οδών Σωκράτους 53 και Ζήνωνος

Το κτίριο  επί των οδών Σωκράτους 53 και Ζήνωνος αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, επτά ορόφους, επί οικοπέδου κειμένου στο Δήμο Αθηναίων. Το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο και ως μνημείο ως προς το κέλυφος και τα ουσιώδη τυπολογικά και αρχιτεκτονικά του στοιχεία.

Η πρόταση αξιοποίησης με εκτίμηση της μισθωτικής αξίας, θα γίνει, λαμβάνοντας υπόψη τη μακροχρόνια παραχώρηση από πλευράς e-ΕΦΚΑ της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου ακινήτου με σκοπό τη λειτουργία του ως ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων, μετά την εκτέλεση επενδυτικού προγράμματος ανακαίνισης του κτιρίου για τον σκοπό αυτό. Για τον υπολογισμό όλων των παραπάνω μεγεθών, ο εκτιμητής θα πρέπει να ακολουθήσει δύο ανεξάρτητες μεθοδολογίες αντίστοιχες με αυτές που περιγράφονται και για το πρώτο ακίνητο.

Καινούργια καλάθια απορριμμάτων στους δρόμους της Αθήνας

Εδώ και πολλά χρόνια, η αυτονόητη κίνηση να πετάξεις ένα σκουπίδι στο καλάθι των αχρήστων, είχε γίνει «ανέκδοτο» για την Αθήνα. Δυστυχώς, για να βρεις ένα τέτοιο καλάθι και να απαλλαγείς από την χαρτοσακούλα μιας τυρόπιτας, έπρεπε να διανύσεις κάποια χιλιόμετραΚάθε επισκέπτης είχε την ευθύνη να διατηρεί την πόλη καθαρή αλλά δεν είχε τον τρόπο…

Σήμερα, στην Αθήνα, γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο καθαρίζεται η πόλη αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διατηρείται καθαρή. Πλέον, οι μεγάλες επιχειρήσεις καθαριότητας που γίνονται καθημερινά σε όλη την πόλη από τον Δήμο Αθηναίων, συνοδεύονται και από τον εξοπλισμό που εξασφαλίζει όλα εκείνα που έπρεπε να είναι δεδομένα.

Για αρχή, τοποθετούνται 335 επιδαπέδιοι κάδοι απορριμμάτων, χωρητικότητας 100 λίτρων, σε 18 κεντρικούς δρόμους και πλατείες της πόλης. Πρόκειται για την πρώτη φάση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης συνολικά 2000 τέτοιων κάδων σε αντίστοιχα σημεία όπου υπήρχαν οι παλιοί ή σε άλλα που δεν είχαν τοποθετηθεί ποτέ.

Είναι μεταλλικοί, γκρι κάδοι με ενσωματωμένη κλειδαριά για την αποφυγή της κλοπής ή της καταστροφής τους και η κατασκευή τους είναι τέτοια που τους προστατεύει από φθορές, δηλαδή αυξάνει το χρόνο ζωής τους και μειώνει το κόστος για τον Δήμο Αθηναίων που θα έπρεπε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να προμηθεύεται καινούργιους.

«Ακούγεται αστείο όταν περιγράφεις σε κάποιον ότι περπάτησες ολόκληρα χιλιόμετρα για να πετάξεις ένα χαρτί ή ένα κουτάκι από αναψυκτικό αλλά, δυστυχώς ήταν πραγματικότητα για την Αθήνα» λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και συμπληρώνει:

«Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα μικρά κομμάτια της ζωής στην πόλη, είναι στην ουσία ο πολιτισμός της καθημερινότητάς της. Είναι αυτά που συνήθως δεν μας απασχολούν αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο για να διατηρείται η Αθήνα καθαρή και αξιοπρεπής. Και για να γίνει αυτό, δεν χρειάζονται πολλά. Θέλει στοχευμένες παρεμβάσεις για τα μικρά, αυτά που βλέπει και ζει ο Αθηναίος και ο επισκέπτης».

Την ίδια στρατηγική ακολουθεί ο Δήμος Αθηναίων και στους υπόλοιπους τομείς που σχετίζονται με την καθημερινότητα, όπως η ανακύκλωση που μέχρι πριν από λίγο καιρό, οι πολίτες καλούνταν να συμμετέχουν σε αυτήν αλλά δεν ήταν λίγες οι φορές που έβλεπαν τα απορριμματοφόρα του δήμου, να μαζεύουν το περιεχόμενο των μπλε και των πράσινων κάδων μαζί. Η εικόνα αυτή έχει αλλάξει με την προμήθεια και την τοποθέτηση στις γειτονιές νέων κάδων, μπλε, πράσινων αλλά και καφέ, με το τακτικό πλύσιμό τους και με την προμήθεια οχημάτων που συλλέγουν απορρίμματα με τον σωστό τρόπο.

Οι δρόμοι που τοποθετήθηκαν οι επιδαπέδιοι κάδοι απορριμμάτων είναι οι εξής:

1. Βασ. Σοφίας

2. Πανεπιστημίου

3. Πλ. Κοτζιά

4. Αθηνάς

5. Πλ. Μοναστηρακίου

6. Πλ. Συντάγματος

7. Όθωνος

8. Λ. Αμαλίας

9. Μητροπόλεως

10. Σταδίου

11. Ακαδημίας

12. Κανάρη

13. Πλ. Κολωνακίου

14. Πατρ. Ιωακείμ

15. Μαρασλή

16. Ερμού

17. Πλ. Παλαιάς Βουλής

18. Βουκουρεστίου

Χιονισμένη η Πλατεία Ομονοίας – video-

Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Αθηναίων για το κρύο με θερμαινόμενες αίθουσες και RapidTest

Σε κατάσταση ετοιμότητας για την προστασία των αστέγων βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων, μετά την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επιδείνωση του καιρού και χαμηλές θερμοκρασίες. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ο Δήμος ανοίγει δομές και χώρους, όπου οι άστεγοι μπορούν να φιλοξενηθούν, να ζεσταθούν, να έχουν γεύματα και να προστατευθούν.

Ειδικότερα, από σήμερα Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στις 18.00 και για όσο επικρατήσουν οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες-παγετός, ανοίγουν σε 24ωρη βάση οι εξής θερμαινόμενοι χώροι:

·         Η Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς (Άστρους και Αίμωνος 9 – τηλ: 210.5140877), στην οποία οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη θα μπορούν βρουν έναν καθαρό χώρο, με γεύματα και κουβέρτες. Όλοι όσοι φιλοξενηθούν θα υποβληθούν κατά την είσοδο στο χώρο σε RapidTest.

·         To Πολιτιστικό Κέντρο Γκράβας (Ταϋγέτου 60 – τηλ: 210.2011151), όπου οι συμπολίτες μας μπορούν να λάβουν έτοιμα γεύματα, κουβέρτες και ό,τι άλλο χρειαστούν από το προσωπικό του Δήμου. Κατά την είσοδο στο χώρο, επίσης πραγματοποιείται RapidTest.

Επιπλέον, το Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου (Αχαρνών 3), θα διαθέτει θέσεις στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, όπου οι άστεγοι μπορούν να βρουν ένα ζεστό κρεβάτι το βράδυ, αλλά και να διαμείνουν ολόκληρη την ημέρα. Και εκεί, οι πολίτες θα υποβάλλονται σε rapid test πριν εισέλθουν στο χώρο.

Παράλληλα, οι ομάδες του “Street Work” του Κ.Υ.Α.Δ.Α. θα σαρώνουν όλο το 24ωρο τους δρόμους της πόλης για τον εντοπισμό αστέγων, στους οποίους θα παρέχουν ζεστά ροφήματα, φαγητό, κουβέρτες, ενώ θα τους ενημερώνουν για τους διαθέσιμους θερμαινόμενους χώρους όπου μπορούν να βρουν καταφύγιο για να προστατευτούν από το κρύο.

Ακόμη, τίθεται σε 24ωρη λειτουργία το τηλεφωνικό κέντρο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (210-5246515), προκειμένου να δέχεται τηλεφωνικές αναφορές από πολίτες για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια. Αναφορές για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 και στο 210.5277000.

Στις 19 και 20 Απριλίου 2021 το Travel Trade Athens

Το 7o Travel Trade Athens, η κορυφαία συνάντηση Ελλήνων και ξένων επαγγελματιών του Τουρισμού στην πόλη, διοργανώνεται στις 19 και 20 Απριλίου 2021 από το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (ACVB), βασικό πυλώνα της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουριστικών Πρακτόρων (European Tour Operators Association – ETOA).

Στόχος του Δήμου είναι να προωθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσω της διοργάνωσης, το τουριστικό προϊόν της πόλης σε εκπροσώπους σημαντικών «παραδοσιακών», αλλά και αναδυόμενων αγορών προέλευσης επισκεπτών -αυτή τη φορά μάλιστα σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τις επιχειρήσεις του Τουρισμού, που έχουν υποστεί τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης και έχουν ανάγκη άμεσης επανάκαμψης. 

Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, το 7ο Travel Trade Athens, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά σε υβριδική μορφή με όλες τις συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων να προγραμματίζονται διαδικτυακά.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι εκπρόσωποι των αθηναϊκών τουριστικών επιχειρήσεων θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες συνεργασίες με κορυφαίους επαγγελματίες της διεθνούς τουριστικής αγοράς, ενώ επιπλέον θα έχουν ευκαιρίες δικτύωσης, συμμετέχοντας σε μία σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις.

Συνολικά 60 εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων, διοργανωτές συνεδρίων και εκδηλώσεων καθώς και διακεκριμένοι δημοσιογράφοι του Τουρισμού από το εξωτερικό θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στο Travel Trade Athens είτε online από τον χώρο εργασίας τους, είτε -εφόσον το επιλέξουν- να ταξιδέψουν στην Αθήνα, συμμετέχοντας και σε αυτή την περίπτωση διαδικτυακά, αλλά με το πλεονέκτημα της συμμετοχής σε ταξίδια εξοικείωσης και περιηγήσεις. 

Μέσα από προσαρμοσμένα προγράμματα -και τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα- κάθε ξένος επαγγελματίας που θα ταξιδέψει στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του 7ου Travel Trade, θα γνωρίσει τις υπηρεσίες, τις τουριστικές υποδομές, καθώς και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προορισμού.

Αντίστοιχα, 90 εκπρόσωποι των αθηναϊκών τουριστικών επιχειρήσεων (suppliers), που θα πάρουν μέρος στη φετινή διοργάνωση, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια, στα οποία εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Συνεδρίων και Εκθέσεων (ICCA) καθώς και της Διεθνούς Ένωσης Διοργανωτών Συναντήσεων (MPI), θα μεταφέρουν πολύτιμη τεχνογνωσία και θα αναλύσουν τις νέες τάσεις και τα δεδομένα της αγοράς, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κάτω από τις νέες συνθήκες.

Στο πλαίσιο του Travel Trade Athens, μέχρι σήμερα, έχουν φιλοξενηθεί περισσότεροι από 500 επαγγελματίες από 35 χώρες και έχουν καταγραφεί πάνω από 15.000 B2B συναντήσεις. Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι και αυτή τη χρονιά να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός συμφωνιών.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Travel Trade Athens 2021, περιλαμβάνει:

·         Τριήμερη φιλοξενία των ξένων επαγγελματιών στην Αθήνα με παράλληλη διενέργεια περιηγήσεων και επισκέψεων εργασίας.

·         Διοργάνωση διαδικασίας προκαθορισμένων συναντήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων με εγγυημένο ελάχιστο αριθμό διαδικτυακών ραντεβού.

·         Ευκαιρίες δικτύωσης κατά τη διάρκεια παράλληλων εκδηλώσεων.

Οι εγγραφές για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Travel Trade Athens 2021, πραγματοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://www.traveltradeathens.gr/

Σημειώνεται ότι στην υποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής, προτεραιότητα θα δοθεί στα μέλη του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου. Για όλους τους ενδιαφερόμενους, ωστόσο, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα ληφθεί υπόψη η τήρηση της αναλογίας βάσει της έδρας των εταιρειών (Αθήνα – Αττική).  

Τι φέρνει το «σκληρό» lockdown στην Αττική: Όλα τα μέτρα που θα ισχύουν από την Πέμπτη.

Σε καθεστώς lockdown εισέρχεται η Αττική από αύριο, Πέμπτη, έως και τις 28 Φεβρουαρίου, σε μία προσπάθεια να αποτραπεί η μετάδοση της πανδημίας το κορωνοϊού.   Αυστηρά περιοριστικά μέτρα στο Λεκανοπέδιο, αλλά και ενδεχόμενη βεντάλια περιορισμών στο επόμενο δίμηνο, ανακοίνωσε επισήμως στο διάγγελμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα μέτρα θα εξειδικευτούν από τους συναρμόδιους υπουργούς σε σημερινή συνέντευξη Τύπου.   Κατόπιν της εισήγησης της επιτροπής επιδημιολόγων ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε ότι αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας κάθε μορφής λιανεμπορίου, ενώ στο εξής όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης θα λειτουργούν εξ αποστάσεως, εκτός από την ειδική αγωγή που θα συνεχιστεί με φυσική παρουσία.   Επιπλέον, η έξοδος για ατομική άσκηση θα νοείται μόνο κοντά στον τόπο της κατοικίας χωρίς τη χρήση οχήματος με την μετακίνηση 6.   Για τη βεντάλια των περιορισμών ξεκαθάρισε ότι στο επόμενο δίμηνο θα ανοίγει και θα κλείνει, ανάλογα με τα επίπεδα του συναγερμού.   Τι παραμένει ανοιχτό και τι κλείνει   Αναλυτικότερα παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 05:00 το πρωί από Δευτέρα έως Παρασκευή.   Η απαγόρευση της κυκλοφορίας για το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινά στις 18:00 το απόγευμα και ισχύει μέχρι τις 5:00 το πρωί στην Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.   Από Πέμπτη κλείνουν καταστήματα λιανικής και κομμωτήρια, ενώ παραμένουν ανοιχτά σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων, φαρμακεία και βενζινάδικα.   Σχετικά με την εστίαση και τα καφέ θα λειτουργούν με την ισχύουσα λογική, δηλαδή με delivery και take away.   Σήμερα οι ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των νέων μέτρων   Σήμερα Τετάρτη, στις 12:00 το μεσημέρι, θα ανακοινώσει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, την εξειδίκευση των νέων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στην Αττική που θα ισχύσουν από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου.   Παράλληλα, ανακοινώσεις θα κάνουν επίσης ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, η γενική γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η γενική γραμματέας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ‘Αννα Στρατινάκη, καθώς και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ‘Αγγελος Μπίνης. Πηγή: www.lifo.gr

Σε Ν.Π.Δ.Δ. μετατρέπονται 5 Μουσεία

Σε Ν.Π.Δ.Δ. θα μετατραπούν πέντε μουσεία της χώρας και, συγκεκριμένα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τυ Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, όπως είπε στη Βουλή η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Στόχος της μετατροπής των ανωτέρω μουσείων σε Ν.Π.Δ.Δ., τόνισε. είναι η βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, μέσω της αξιοποίησης των μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων, επικοινωνίας και marketing. Μη μας φοβίζουν οι λέξεις, μπορούμε να τις τοποθετήσουμε στο σωστό πλαίσιο, με την  υιοθέτηση νέων στρατηγικών αναφορικά με την αναζήτηση πόρων και  την ευκολότερη προσαρμογή στις νέες μουσειακές λειτουργίες και υπηρεσίες που απαιτεί ο σύγχρονος επισκέπτης, είπε χαρακτηριστικά.

Τα νέα ΝΠΔΔ μουσεία, όπως διευκρίνισε, θα διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του οποίου θα επιλέγονται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, τα μέλη της οποίας θα ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Επιπλέον, η οργάνωση και η λειτουργία κάθε Μουσείου θα καθορισθεί με ιδιαίτερο, για το κάθε μουσείο, Προεδρικό Διάταγμα, που θα εκδοθεί μετά από πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σχετικά με το προσωπικό, η κυρία Μενδώνη ανέφερε:

Η πρόβλεψη του δημοσίου χαρακτήρα των μουσείων και η διατήρηση της εργασιακής σχέσης όλων των εργαζομένων διασφαλίζεται με τη μετατροπή τους σε Ν.Π.Δ.Δ, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται ότι οι νέοι φορείς θα διέπονται από τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού και της νομοθεσίας περί προσλήψεως προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα. Επομένως, καμία τροποποίηση δεν επέρχεται στην εργασιακή σχέση των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων των οποίων η οργανική θέση θα παραμείνει στο Υπουργείο.  Οι υπάλληλοι που πρόκειται να προσληφθούν στο μέλλον, προφανώς θα προσληφθούν με τις κατά νόμο διαδικασίες που προβλέπονται για όλα τα  Ν.Π.Δ.Δ..

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση κλινών ξενοδοχείου 150 κλινών

Την επαναπροκήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για μίσθωση κλινών ξενοδοχείου (75 δίκλινα δωμάτια-150 κλίνες), για την προσωρινή μετεγκατάσταση φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α. της Β΄ ΦΕΠΑ, για διάστημα 30 μηνών αποφάσισε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε κηρύχθηκε άγονος. Παράλληλα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο της διενέργειας νέου διαγωνισμού αποφάσισε τη διερεύνηση της δυνατότητας επανεξέτασης των όρων της διακήρυξης προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Κρυψώνες για ναρκωτικά στις φοιτητικές εστίες – Διακινούσαν κάνναβη και mdma

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατείχαν, αποθήκευαν και διακινούσαν συστηματικά ναρκωτικά στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Αθηνών, στου Ζωγράφου.   Στους παραπάνω χώρους πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν, επιμελώς κρυμμένα σε διάφορα σημεία, 217 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς πώληση, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.   Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα, από τα όποια τρία είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.       Σημειώνεται ότι δυο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (ημεδαπός και αλλοδαπός) συνελήφθησαν μετά από συναλλαγή που πραγματοποίησαν στον περιβάλλοντα χώρο των φοιτητικών εστιών, πουλώντας ποσότητες (6,5) και (1,6) γραμ. ακατέργαστης κάνναβης, σε δυο επίσης συλληφθέντες (ημεδαπό και αλλοδαπός).   Από την έρευνα που προηγήθηκε διακριβώθηκε η συστηματική δράση της εγκληματικής οργάνωσης, η όποια διέθετε επαγγελματικού τύπου διάρθρωση και οργανωμένη υποδομή, ενώ χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης για την αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση – πώληση των ναρκωτικών.   Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης απέκρυπταν – αποθήκευαν τα ναρκωτικά σε δένδρα, υδρορροές κ.α. σημεία του προαύλιου και περιβάλλοντα χώρου των φοιτητικών εστιών, καθώς και σε όχημα που βρίσκονταν στο χώρο, για το οποίο, όπως προέκυψε, είχε δηλωθεί κλοπή από το έτος 2015.           Η διακίνηση και οι αγοραπωλησίες των ναρκωτικών πραγματοποιούνταν ομοίως στον υπαίθριο και περιβάλλοντα χώρο των φοιτητικών εστιών, χώρους τους οποίους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιτηρούσαν, όπως και τις οικίες τους, που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.   Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 359,6 γρ. ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα mdma, 3.530 ευρώ και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.   Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τους αλλοδαπούς.     Play 00:00 -00:58 Mute Settings Enter fullscreen

Εξαρθρώθηκε σπείρα που λήστευε ηλικιωμένους στην Αθήνα – Παρίσταναν δημοτικούς υπαλλήλους.

Προφασίζονταν ότι το όχημα τους υπέστη μηχανική βλάβη ή προσποιούνταν τους υπαλλήλους Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή του Δήμου.

Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες μελών της σπείρας που πραγματοποιούσε κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων, σε περιοχές της Αθήνας.   Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δίνονται στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες πέντε (5) ημεδαπών, κατηγορούμενων ως μελών συμμορίας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων με τη μέθοδο της απασχόλησης και η οποία εξαρθρώθηκε την 22-1-2021 από το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς.    Πρόκειται για τους συλληφθέντες:   1) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ιωάννη του Χρήστου και της Μαρίας-Κανάλλας, γεννηθέντα την 14-5-1995 στην Αθήνα,          

2) ΜΟΥΣΤΟ Βλάσιο του Λουκά και της Δήμητρας, γεννηθέντα την 1-4-1993 στην Αθήνα,        

  3) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ευάγγελο του Ιωάννη και της Στέλλας, γεννηθέντα την 17-5-1988 στην Αθήνα,        

  4) ΜΟΥΣΤΟ Νικόλαο, αγνώστου πατρός και της Βασιλικής, γεννηθέντα την 31-5-2002 στην Αθήνα          

Και για το μη συλληφθέντα ΣΑΪΝΗ Ελευθέριο του Χρήστου και της Βασιλικής, γεννηθέντα την 5-4-1996 στην Αθήνα           Παρίσταναν τους υπαλλήλους του δήμου ή της ΔΕΗ   Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα είχε διαρκή, δομημένη και με διακριτούς ρόλους δράση και δραστηριοποιούνταν σε κλοπές, κυρίως με τη μέθοδο της απασχόλησης, από οικίες όπου διέμεναν κυρίως ηλικιωμένα άτομα.   Η συμμορία αναλάμβανε δράση πρωινές και μεσημβρινές ώρες, κινούμενη με οχήματα ιδιοκτησίας τους ή μισθωμένα από εταιρείες ενοικιάσεων, σε ομάδες τουλάχιστον τριών ατόμων.   Αφού περιφέρονταν σε διάφορες περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και του κέντρου των Αθηνών, εντόπιζαν τους στόχους τους, κυρίως μονοκατοικίες που διέμεναν αποκλειστικά άτομα μεγάλη ηλικίας.  

Ακολούθως, μετέβαιναν σε αυτές και είτε παραβίαζαν με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων κύριες εισόδους, μπαλκονόπορτες ή παράθυρα όταν απουσίαζαν οι ένοικοι, είτε προφασιζόμενοι ότι το όχημα τους υπέστη μηχανική βλάβη ή προσποιούμενοι τους υπαλλήλους Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή του Δήμου, κάποιοι εξ’ αυτών απασχολούσαν τους ενοίκους στους εξωτερικούς χώρους και τα υπόλοιπα μέλη εισέρχονταν στις οικίες.     Ερευνούσαν επισταμένα όλους τους χώρους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, τιμαλφή. Ακόμη, καθώς και τραπεζικές κάρτες, με τη χρήση των οποίων πραγματοποιούσαν συναλλαγές σε διάφορα καταστήματα.   Ακόμη, στην περίπτωση που οι κατηγορούμενοι δεν είχαν αντιληφθεί την παρουσία ενοίκων εντός των οικιών, δεν εγκατέλειπαν την προσπάθεια και με τη χρήση σωματικής βίας τους ακινητοποιούσαν, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγκληματική τους πράξη.