Στατιστικά στοιχεία παράνομης μετανάστευσης 2016

 

Συλληφθέντες μη νόμιμοι μετανάστες, για παράνομη είσοδο & παραμονή,
από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές
2μηνο 2016 – 2μηνο 2015

2_statistics_all_2016_all

Συλληφθέντες διακινητές μη νόμιμων μεταναστών, από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές
2μηνο 2016 – 2μηνο 2015

2_statistics_all_2016_dia

Συλληφθέντες μη νόμιμοι μετανάστες,
για παράνομη είσοδο & παραμονή,
από αστυνομικές και λιμενικές Αρχές, ανά μεθόριο
2μηνο 2016 – 2μηνο 2015

2_statistics_all_2016_methorio

Συλλήψεις μη νόμιμων μεταναστών στα Ελληνοτουρκικά χερσαία και θαλάσσια σύνορa
2μηνο 2016 – 2μηνο 2015

2_statistics_all_2016_et

Απελαθέντες μη νόμιμοι μετανάστες, ανά υπηκοότητα
2μηνο 2016

2_statistics_all_2016_apelaseis

 

Συλληφθέντες μη νόμιμοι μετανάστες,
για παράνομη είσοδο & παραμονή ανά υπηκοότητα

2_statistics_all_2016_sull_yphkoothta