Το μεταναστευτικό πρόγραμμα των κομμάτων

Ακολουθούν οι βασικές θέσεις των κομμάτων για το μεταναστευτικό. Τις επίσημες θέσεις τους για το μεταναστευτικό αυτά τα δύο κόμματα(Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ) δεν τις παρουσιάζουν επίσημα στα site τους όπως κάνουν με το οικονομικό τους πρόγραμμα, αλλά τις κρύβουν.

Συνέχεια