Το χρονοδιάγραμμα του έργου πεζοδρόμησης του Εμπορικού Τριγώνου

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ε.Σ.Α απέστειλε επιστολή στις 10 Μαΐου 2018 προς τον Αντιδήμαρχο Αστικής Υποδομής, Κατασκευών & Κτηριακών Έργων, κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, προκειμένου να ενημερωθεί  για την πορεία των έργων ανάπλαση του Τριγώνου της Αθήνας ανά πεζόδρομο. Συνέχεια

Advertisements