Η ταλαιπωρία των επισκεπτών στην Αρχαία Αγορά

Από διπλωματούχο ξεναγό, που υπογράφει ως John Ventiroso, λάβαμε το ακόλουθο σημείωμα για την κατάσταση που επικρατεί στην Αρχαία Αγορά: Συνέχεια