ΚΙ.ΠΟ.Κ.Α – ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ – 95% ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Παπανικολάου

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Παπανικολάου

Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΑύξηση συμμετοχής από τα ευρωπαϊκά ταμεία μέχρι 95% σε θέματα μετανάστευσης για χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής κρίσης αποφάσισε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Καθοριστική απόφαση για την Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε και υιοθέτησε σήμερα στο πλαίσιο της Ολομέλειας που διεξάγεται στο Στρασβούργο την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.