Αυξηση 35% των μεταναστευτικων ροων

 

 

 

 

 

 

 

Συλληφθέντες μη νόμιμοι αλλοδαποί, για παράνομη είσοδο & παραμονή,
από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές

2017 –  2018 Συνέχεια

Στατιστικά στοιχεία παράνομης μετανάστευσης 2017

 

 

 

 

 

 

 

Συλληφθέντες μη νόμιμοι αλλοδαποί, για παράνομη είσοδο & παραμονή,
από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές

2016 – 2017

Συνέχεια