ΚΙ.ΠΟ.Κ.Α. – ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙΙ – » ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ »

europaikiepitropilogo
logo_KIPOKA

Σημεία σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ»

Ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ αποτελεί βασικό πυλώνα του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Καθιερώνει τα κριτήρια και τους μηχανισμούς προσδιορισμού του κράτους μέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την κάθε εξέταση αίτησης ασύλου. Λειτουργεί με βάση τη φιλοσοφία ότι μόνο ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την κάθε αίτηση έτσι ώστε να αποφεύγονται οι πολλαπλές αιτήσεις και το φαινόμενο του asylum shopping. To σύστημα αυτό δεν ενέχει στοιχεία που να επιτρέπουν την ισομερή κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών καθότι επιβαρύνει δυσανάλογα τα κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα.

Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για την αναθεώρηση του Κανονισμού. Η πρόταση αυτή αρχικά περιλάμβανε ένα μηχανισμό προσωρινής αναστολής των μεταφορών που μπορούσε να ενεργοποιηθεί και μετά από πρωτοβουλία κράτους μέλους που αντιμετώπιζε δυσανάλογες πιέσεις ως αποτέλεσμα μιας επείγουσας κατάστασης. Η διάταξη αυτή συνάντησε σφοδρή αντίσταση στο Συμβούλιο καθότι θεωρήθηκε ότι αντιτίθεται στα θεμέλια του Κανονισμού και στο σύστημα διαμερισμού ευθυνών που αυτός καθιερώνει.

Οι διαπραγματεύσεις είχαν επέλθει σε αδιέξοδο μέχρι την πρόταση της Πολωνικής  Προεδρίας να αφαιρέσει το μηχανισμό προσωρινής αναστολής μεταφορών και να δημιουργήσει ένα μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων. Ο νέος αυτός προτεινόμενος μηχανισμός θα έχει ως στόχο την αξιολόγηση της λειτουργίας των εθνικών συστημάτων ασύλου στην πράξη και την παροχή συνδρομής σε δοκιμαζόμενα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν εξαιρετικές πιέσεις στα εθνικά συστήματα ασύλου και υποδοχής. Αυτή η διαδικασία θα επιτρέπει την ταχεία διάγνωση προβλημάτων και δυσχερειών, έτσι ώστε να υπάρχει έγκαιρη αντίδραση και υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων στήριξης και πρακτικής αλληλεγγύης από πλευράς ΕΕ. Όμως δεν περιλαμβάνει πλέον τη δυνατότητα αναστολής των μεταφορών. Συνέχεια