Δ.Τύπου Βουλευτή Ε.Κ. Γ.Παπανικολάου 3 Οκτωβρίου 2013

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Παπανικολάου

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Παπανικολάου

europarl-dt

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Γεώργιος Παπανικολάου

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2013

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και χαρτογράφηση περιοχών υψηλού κινδύνου – Απάντηση στον ευρωβουλευτή Γιώργο Παπανικολάου –

Η Επιτροπή καταβάλει προσπάθειες για τη δημιουργία χαρτών για περιοχές με υψηλή πιθανότητα συγκέντρωσης πληθυσμού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας, δηλαδή με εισόδημα χαμηλότερο του 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος. Το έργο που πραγματοποιείται από κοινού με την Παγκόσμια Τράπεζα, αναμένεται να παραδώσει χάρτες φτώχειας για ορισμένα κράτη μέλη το αμέσως προσεχές διάστημα. Αυτό τονίζει ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης κ. Λάσλο Άντορ απαντώντας σε σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου.

Αναφερόμενος ειδικά στο ζήτημα των αστέγων ο κ. Παπανικολάου υπογράμμισε πως τα διαρθρωτικά ταμεία κατά τον νέο πολυετή δημοσιονομικό προϋπολογισμό (2014-2020) θα πρέπει να κατευθύνουν σημαντικούς πόρους για την στήριξη της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. Συμμεριζόμενος την άποψη του κ. Παπανικολάου, ο Επίτροπος Άντορ σημείωσε πως η Επιτροπή εξετάζει τις τρέχουσες τάσεις του αριθμού των αστέγων στην ΕΕ, τις ορθές πρακτικές των κρατών μελών και τα βασικά στοιχεία των ολοκληρωμένων στρατηγικών για τους άστεγους, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ΕΕ, μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων της. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως η δέσμευση της Επιτροπής για την περαιτέρω ενσωμάτωση των θεμάτων κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και την έκδοση ειδικών συστάσεων κατά χώρα είναι δεδομένη. Τέλος, υπενθύμισε πως η Επιτροπή χρηματοδοτεί και διαδίδει τα αποτελέσματα των θεματικών μελετών και έργων κοινωνικού πειραματισμού, όπως τα έργα Housing First Europe και Work in Stations, τα οποία θα προσφέρουν καινοτόμες, νέες προσεγγίσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Η ανάγκη χαρτογράφησης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων έχει επανειλημμένως τεθεί από την πλευρά μας ήδη από τον Οκτώβριο του 2010. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής που παρουσιάζει υψηλό ποσοστό οικονομικά πολύ αδύναμων πληθυσμών ώστε κατά περίπτωση να ληφθούν και οι κατάλληλες πολιτικές για την ανακούφισή τους. Ασφαλώς ως προς το τελευταίο – όπως επιβεβαιώνει και η Επιτροπή – σημαντικό ρόλο θα κληθούν να διαδραματίσουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Για την χώρα μας, όπως και για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., ο χρόνος δημοσίευσης αυτών τον αποτελεσμάτων συμπίπτει και με την έναρξη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2014-2020) δίνοντας στην Ελλάδα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει και να κατευθύνει στοχευμένα πόρους από τα νέα διαρθρωτικά ταμεία στους συνανθρώπους μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Κι.Πο.Κ.Α.-Επαναπατρισμός και Διαχείριση επιστροφών των παράνομων μεταναστών

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Παπανικολάου

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Παπανικολάου

Σημαντική έκθεση για την Ελλάδα

Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποφασίστηκε η σύνταξη έκθεσης με τίτλο: «Συνεργασία με τρίτες χώρες, εφαρμογή των συμφωνιών και πρακτική εφαρμογή της οδηγίας επιστροφών». Εισηγητής ορίστηκε ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Γιώργος Παπανικολάου.

Η έκθεση, η οποία προτάθηκε στην αρμόδια Επιτροπή του ΕΚ από τον Έλληνα Ευρωβουλευτή και έτυχε ευρείας αποδοχής από το σύνολο των πολιτικών ομάδων, παρουσιάζει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον καθώς θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη διαχείριση των επιστροφών των μεταναστών που δεν δικαιούνται άσυλο από την Ε.Ε. στις χώρες προέλευσης, την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των σχετικών συμφωνιών της Ε.Ε. με τις τρίτες χώρες καθώς και την δυνατότητα πίεσης ή ακόμα και επιβολής κυρώσεων για τη μη εφαρμογή τους».
«Οι νέες προτάσεις θα συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική όμως σημαίνει και αποτελεσματική συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Σήμερα όλοι συμφωνούμε ότι ένα τέτοιο αποτελεσματικό πλαίσιο δεν υπάρχει παρόλο που θα πρέπει να θεωρείται προαπαιτούμενο» δήλωσε ο κ. Παπανικολάου υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει για την χώρα μας η πρακτική εφαρμογή των συμφωνιών αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Τουρκία, η οποία συνδέει την εφαρμογή τους με το ζήτημα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων των τούρκων πολιτών προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Ως προς το τελευταίο, υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η Ελλάδα ζήτησε 25.000 άτομα να επιστραφούν στην Τουρκία και τελικά μόνο 110 επεστράφησαν.
Κλείνοντας τη δήλωση του ο κ. Παπανικολάου προσέθεσε: «Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αναζητήσουμε συγκεκριμένες λύσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία και εφαρμογή των συμφωνιών της Ε.Ε. με τις τρίτες χώρες. Ασφαλώς ένας τρόπος πίεσης που θα πρέπει να εξεταστεί είναι η δυνατότητα νέων προβλέψεων όπως για παράδειγμα η σύνδεση της αναπτυξιακής βοήθειας που λαμβάνουν οι τρίτες χώρες από την Ε.Ε. με την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών»

 

ΚΙ.ΠΟ.Κ.Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με αφορμή την απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χ. Παπουτσή και την χθεσινή τοποθέτηση του στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στη Βουλή και σε συνέχεια του από της 06.12.2011 Δελτίο Τύπου για την άρνηση της Επιτροπής για την χρηματοδότηση της κατασκευής του φράχτη στον
Έβρο, ο κ. Παπανικολάου τόνισε:

«Η απάντηση του κ. Υπουργού προφανώς δεν είναι ικανοποιητική. H Επιτροπή ήδη από τις 8 Μαρτίου 2011 σε προηγούμενη απάντηση της με την υπ’ αριθμόν E-000055/2011 ερώτηση μου, είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις της για την κατασκευή του φράχτη στον Έβρο σημειώνοντας επακριβώς ότι «σύμφωνα με την άποψη της Επιτροπής, η κατασκευή φράκτη δεν επαρκεί» και τονίζοντας ότι η αίτηση χρηματοδότησης για το έργο βρίσκεται υπό εξέταση. Αφού λοιπόν όλοι γνωρίζαμε από τις αρχές του εγχειρήματος ότι υπήρχε δυστοκία στην άντληση κοινοτικών πόρων, για ποιο λόγο η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε αίτημα άντλησης 4,9 εκατομμυρίων ευρώ από το ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων;

Όσον αφορά την μετέπειτα γνωστοποίηση του Υπουργείου στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ότι το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ποτέ δεν έγινε σαφές στον ελληνικό λαό ότι τελικά Συνέχεια