ΚΙ.ΠΟ.Κ.Α.- ΟΜΟΝΟΙΑ -ΚΟΤΖΙΑ


 Αλλάζουν τελικά οι πλατείες Ομονοίας , Κοτζιά & Βικτωρίας

ομονοια-1

kipoka -1

Υπερψηφίστηκε τελικά από το Δημοτικό Συμβούλιο  η πρόταση της ΚΙ.ΠΟ.Κ.Α. για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
πέριξ και πάνω στις πλατείες Ομονοίας , Κοτζιά και Βικτωρίας .
Ειδικά για την πλατεία Ομονοίας θα επιτραπεί η χρήση τραπεζοκαθισμάτων σε συγκεκριμένους χώρους , τηρώντας αυστηρές προδιαγραφές ,
πχ την  τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων και ομπρελών ίδιου τύπου και χρώματος για κάθε κατάστημα
Δημήτρης Νικολακόπουλος

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙ.ΠΟ.Κ.Α.

KIPOKA_New_Logo

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Στα πλαίσια της διαβούλευσης του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την «έκδοση Κανονιστικής Πράξης για τη χρήση τμημάτων των κοινοχρήστων χώρων των πλατειών Ομονοίας, Κοτζιά και Βικτωρίας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων» επιθυμούμε με τις προτάσεις μας να συμβάλλουμε ουσιαστικά στο κοινό στόχο του μετασχηματισμού των κυριοτέρων πλατειών της πόλης μας από κακόφημους και δύσβατους χώρους σε ζωντανές εστίες συνάθροισης και αναψυχής.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η επιδιωκόμενη ανάπτυξη καλαίσθητων τραπεζοκαθισμάτων και διαχωριστικών στις ανωτέρω πλατείες θα αποτελέσει την απαρχή του μετασχηματισμού τους από απλές διόδους διερχομένων και συνάθροισης «ύποπτων» στοιχείων σε μικρές οάσεις που θα προκαλούν τους περαστικούς να τις διασχίσουν και να παραμείνουν αυτών. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι μόνο η τοποθέτηση τραπεζιών στις πλατείες θα αλλάξει την υπάρχουσα κατάσταση ούτε και προτείνουμε την «τραπεζόστρωση» απ’ άκρη σε άκρη των πλατειών. Αντίθετα, κατά βάση συμφωνούμε με της προτάσεις της Επιτροπής και μόνο σε ελάχιστα σημεία προτείνουμε πολύ μικρές επεκτάσεις πάντοτε σεβόμενοι το δικαίωμα των πολιτών να κυκλοφορούν ελεύθεροι στις πλατείες. Γι’ αυτό και προτείνουμε και άλλες υποστηρικτικές ενέργειες (πχ εκδηλώσεις & εικαστικά και άλλα δρώμενα, επέκταση φωτισμού κλπ) που θα συντελέσουν στο κοινό στόχο.

Φρονούμε ότι με την επιδιωκόμενη ενέργεια τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια τόσο για το Δήμο, όσο και για τις επιχειρήσεις καθώς η παραμονή των πολιτών επί των πλατειών του κέντρου θα αντιστρέψει την εικόνα εγκατάλειψης που έχει εντυπωθεί στη μνήμη τους, θα ανανεώσει αισθητικά την εικόνα της πόλης των Αθηνών αλλά και οικονομικά τις επιχειρήσεις του κέντρου, οι οποίες δεχόμενες ήδη πλήγμα από την οικονομική κρίση αντιμετωπίζουν και την απαξίωση της περιοχής, ως «έκπτωτου» τουριστικού και εμπορικού πόλου.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε κίνηση που αναβαθμίζει την εικόνα της πόλης είναι προς το συμφέρον και των επιχειρήσεών της, οι οποίες συνεισφέρουν μέσω των ανταποδοτικών τελών στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Ως εκ τούτου σας καταθέτουμε την πρότασή μας.

(Σημειώνεται ότι στην παρούσα αίτηση επισυνάπτουμε σχεδιαγράμματα βασισμένα στα σχεδιαγράμματα της Επιτροπής, όπου έχουμε ενσωματώσει τις δικές μας προτάσεις με διακριτο μπλέ χρώμα.)

ΙΙ. ΕΠΙ ΤΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.1   Χωροθέτηση

Ως προς τη χωροθέτηση κατ’ ουσίαν συμπλέουμε με τις προτάσεις της επιτροπής. Επιπλέον, και με γνώμονα την ορθολογική κατανομή του χώρου προτείνουμε:

Α. Μικρή επέκταση των προσφερόμενων χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων:

α) στην Πλατεία Ομονοίας κατά δύο θέσεις 5×5 στη νότια πλευρά της Πλατείας Ομονοίας και κατά τρείς θέσεις 5×5 στην Βορειοδυτική πλευρά της πλατείας (κεντρικά), όπως φαίνεται στο σχέδιο που επισυνάπτεται στο παρόν. Όπως φαίνεται στο σχέδιο, ακόμη και με την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων, η διέλευση των πεζών δεν παρεμποδίζεται. (βλ. συνημμένο σχεδιάγραμμα του Μηχανικού κου.Μπαουράκη)

β) στην Πλατεία Κοτζιά: επέκταση κατά τέσσερις θέσεις 5×5 στη πλευρά της πλατείας μπροστά από το Notos Home. Τα Τραπεζοκαθίσματα μπροστά από το Notos Home να περικλείουν το παρτέρι και προς το κέντρο της πλατείας .(βλ. συνημμένο σχεδιάγραμμα του Μηχανικού κ. Μπαουράκη)

Β

Β. Κατ’ εξαίρεση, στο κτίριο της Πλ. Ομονοίας & Αγ.Κωνσταντίνου 1, μπροστά από το κατάστημα που σήμερα είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση «Γρηγόρης Μικρογεύματα», προτείνουμε να επιτραπεί η επέκταση τραπεζοκαθισμάτων και εκτός του περιγράμματος της στοάς (εξωτερικά) κατά 1,5 – 2 μέτρα. Αυτό θα επιτρέψει στην επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο κτίριο να έχει ενιαίο το χώρο των τραπεζοκαθισμάτων της, κι έτσι να μην εμποδίζει τη διέλευση πεζών εντός της στοάς ή μπροστά στην είσοδο του Μετρό.

Γ. Μετακίνηση ή απομάκρυνση κάδου ανακύκλωσης: Προτείνουμε τη μετακίνηση ή την απομάκρυνση του κάδου ανακύκλωσης που βρίσκεται μπροστά από Hondos Center στην Πλατεία Ομονοίας. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία της ΚΙ.ΠΟ.Κ.Α και των καταστηματαρχών της περιοχης, προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος κάδος περισσότερο προκαλεί όχληση και συγκεντρώνει ρακοσυλλέκτες και παράνομους συλλέκτες ανακυκλώσιμων υλικών παρά εξυπηρετεί το κοινό. Αποτέλεσμα είναι να γεμίζει ο χώρος απορίμματα και να φαίνεται διαρκώς βρώμικος.

Δ. Πρόσθετες κατασκευές του Δήμου: Επιπλέον προτείνουμε την κατασκευή τουριστικού περιπτέρου – σημείου πληροφόρησης των τουριστών και  των επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων στην Πλατεία Ομονοίας. Το περίπτερο, μαζί με την εγκατάσταση τραπεζοκαθισμάτων θα συντελέσει στην παραμονή τουριστών και επισκεπτών της πόλης μας επάνω στις πλατείες.

Ε. Ειδικότερη πρόβλεψη για κτίρια επί της Πλατείας Ομονοίας: Όπως γνωρίζετε, λόγω της ιδιομορφίας της, επί της πλατείας Ομονοίας έχουν πρόσοψη τα κτίρια που βρίσκονται στο Bόρειο (πρώην Μπακάκος/ΖΑRΑ) και Nότιο άκρο της πλατείας. Σε αντίθεση με τα κτίρια γύρωθεν της πλατείας, τα οποία δύνανται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα στα πεζοδρόμια μπροστά τους (όπως πχ. το «ΝΕΟΝ»), τα κτίρια που εφάπτονται στην πλατεία Ομονοίας μπορούν να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα μόνον μπροστά τους, στους οριοθετημένους χώρους επί της πλατείας.  Κατά συνέπεια προτείνουμε οι οριοθετημένοι χώροι μπροστά από τα κτίρια στην Πλ. Ομονοίας & Αγ. Κωνσταντίνου (πρώην Μπακάκος/ZARA) και Πλ.Ομονοίας & Πανεπιστημίου να διατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα στις εκάστοτε επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται σε αυτά.

 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Στο ζήτημα των στοιχείων οριοθέτησης και στον προβληματισμό ως προς την σκοπιμότητα της κατασκευής deck, οι αιτούντες τασσόμαστε αναφανδόν υπέρ της τοποθέτησης δαπέδου deck, βασιζόμενοι στην μακρά εμπειρία των επιχειρήσεών μας. Προτείνουμε κι εμείς την κατασκευή τέτοιου δαπέδου, με το ελάχιστο δυνατόν κατασκευαστικά ύψος από το έδαφος, δηλαδή 12-15cm περίπου και την εγκατάσταση μικρής, εύχρηστης ράμπας για ΑΜΕΑ.

Συμμεριζόμαστε τις απόψεις της επιτροπής ότι το δάπεδο παρέχει καλύτερη και περισσότερο δεσμευτική οριοθέτηση στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σαφής διαφοροποίηση στο υλικό δαπεδόστρωσης του κοινόχρηστου χώρου (όπως προβλέπεται στις νέες μελέτες ανάπλασης πλατειών, που έχει εκπονήσει η υπηρεσία Σας).

Επίσης συμφωνούμε ότι ένα τέτοιο δάπεδο συντελεί στην οριζοντιοποίηση του χώρου τραπεζοκαθισμάτων ιδίως όπου ο κοινόχρηστος χώρος έχει σημαντική κλίση ενώ βοηθάει στην κάλυψη φθαρμένων κοινόχρηστων χώρων, ιδίως στις περιπτώσεις όπου υπάρχει δυσκολία συντήρησης από το Δήμο.

Επίσης ένα ελαφρώς υπερυψωμένο δάπεδο συντελεί στην αποροή των υδάτων της βροχήςτα οποία δεν θα λιμνάζουν στα πόδια του πελάτη αλλά θα διαφεύγουν κάτω από αυτό, στο πλακώστρωτο της πλατείας. Έτσι ο χώρος θα είναι εκμεταλλεύσιμος και στην περίπτωση βροχής.

Τέλος να αναφέρουμε ότι το υπερυψωμένο δάπεδο δείχνει σεβασμό προς τον πελάτη λόγω της αλλαγής του επιπέδου και της διαφοροποίησης από το πεζοδρόμιο και, σε κάθε περίπτωση, είναι αισθητικά ανώτερο από την απλή διάταξη τραπεζοκαθισμάτων επί μιας πλατείας.

 

Ως προς τα υποδεικνυόμενα από την Επιτροπή σας ως μειονεκτήματα, φρονούμε ότι υπάρχουν λύσεις και αντεπιχειρήματα, όπως σχολιάζεται από το μηχανικό της ΚΙ.ΠΟ.Κ.Α. κ. Μπαουράκη:

«Οι απαιτήσεις ειδικής υψηλής ποιότητας ξύλων και συστηματικής συντήρησης, τα οποία θα βαρύνουν αποκλειστικά τα καταστήματα»: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνθετικό ξύλο(τύπου REHAU) το οποίο έχει την ίδια υφή και αίσθηση με το πραγματικό αλλά καμία ίδια συμπεριφορά και συντήρηση στον χρόνο

«Τυχόν αστοχίες ή κακή ποιότητα κατασκευής, που θα έχει αρνητικές συνέπειες ως προς την καθαριότητα του χώρου, την εικόνα του δημόσιου χώρου, την ασφάλεια των πελατών»:  Εάν τηρηθούν οι προδιαγραφές η ποιότητα κατασκευής θα είναι εξαιρετική και θα βοηθήσει στην εικόνα του δημόσιου χώρου και την ασφάλεια των πελατών. Επιπλέον οι οδεύσεις των καλωδίων και τυχόν παροχών καθώς και οι βάσεις από τις ομπρέλες θα καλυφθούν κάτω από αυτή την κατασκευή.

«Η σταθεροποίηση της υποδομής του deck, θα προκαλέσει φθορές στην υπάρχουσα δαπεδόστρωση σε πολλά σημεία»Η σταθεροποίηση θα δημιουργήσει σε 4 σημεία οπές για την στήριξη του deck ενώ σε διαφορετική περίπτωση η υπάρχουσα δαπεδόστρωση θα καταπονείται από την καθημερινή χρήση των πελατών  (λεκέ καφέ κτλ)

«Η διαφορετική στάθμη των deck, αποτελεί εμπόδιο πρόσβασης σε άτομα με κινητικά προβλήματα και μάλιστα σε χώρο που δεν χάνει την ιδιότητα του δημόσιου χώρου»Η πρόσβαση είναι εύκολη λόγω της ράμπας που θα προβλεφθεί, όπως προτείνουμε ανωτέρω.

Σε κάθε περίπτωση το deck θα απέχει τη μικρότερη δυνατή απόσταση από το έδαφος, ώστε να είναι οπτικά και αισθητικά καλαίσθητο και να μη διαφοροποιείται από τη στάθμη της πλατείας.

 

Πρόβλεψη ανθοστηλών & πράσινων στοιχείων

Επειδή στις πλατείες που αφορά η υπό έκδοση κανονιστική πράξη υπάρχει έλλειψη πρασίνου, προτείνουμε στις προδιαγραφές να προβλεφθούν ενδεχομένως περισσότερα στοιχεία πρασίνου, που αφ’ ενός θα ενισχύουν το πράσινο στοιχείο στις πλατείες και θα εκτείνεται σε τέτοιο ύψος που δεν θα εμποδίζει την οπτική των πελατών.

 

Διευκρινίσεις επί της κατασκευής ηλεκτροδότησης

Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα ως προς τις προδιαγραφές. Η ρευματοδότηση θα γίνεται από τον μετρητή του Δήμου με τοποθέτηση ειδικού υπομετρητή  ή θα υπάρχει ξεχωριστή παροχή επί της πλατείας; Θα χρεώνεται μόνο η κατανάλωση ή και φόρος ηλετροδοτούμενων χώρων και λοιπά τέλη, όπως στους κανονικούς λογαριασμούς ΔΕΗ ;

Γνώμη μας είναι ότι ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησης, το μόνο που θα πρέπει να χρεώνεται είναι η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος (kWh). Καμία άλλη χρέωση δεν θα πρέπει να γίνεται, όπως εξάλλου είναι σύνηθες και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου το καταναλισκόμενο ρεύμα απλώς προστίθεται στην κυρίως κατανάλωση του καταστήματος. Προτείνουμε δε και κατωτέρω, ως μέσο ενίσχυσης των επιχειρήσεων, να υπάρχει σχετική απαλλαγή από δημοτικά τέλη (βλ. πρόσθετες προτάσεις).

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Πιστεύουμε ότι πέραν της χωροθέτησης πρέπει στις πλατείες  να γίνουν και αντίστοιχες υποστηρικτικές ενέργειες ώστε να διαφυλαχθεί περισσότερο το εγχείρημα του Δημου. Αντιλαμβανόμαστε ότι  η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων δεν είναι το μόνο μέτρο για την αναμόρφωση του κέντρου των Αθηνών και την ανάπτυξη των πλατειών του. Έτσι λοιπόν προτείνουμε:

α. Δρώμενα και εκδηλώσεις στις πλατείες: Αντιλαμβανόμαστε ότι η χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων γύρω από μία πλατεία δεν σημαίνει ότι αυτομάτως η πλατεία θα γίνει πόλος έλξης τουριστών και πολιτών. Αντίθετα πιστεύουμε ότι η πλατεία αποκτά ζωή και μέσα από εκδηλώσεις και δρώμενα. Ενδεικτικά αναφέρουμε εικαστικές παρεμβάσεις, εκθέσεις, μουσικές και άλλες εκδηλώσεις που μπορούν να διοργανωθούν υπό την αιγίδα του Δήμου ή από ιδιώτες σε συνεργασία με αυτόν. Εμείς από την πλευρά μας θα υποστηρίζουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο τις εκδηλώσεις αυτές.

β. Ενίσχυση φωτισμού: Θεωρούμε ότι ο φωτισμός των πλατειών πρέπει να ενισχυθεί ώστε να μην υπάρχουν «σκοτεινά» σημεία που να ευνοούν ύποπτες δοσοληψίες και συναθροίσεις τη νύχτα. Πιστεύουμε ότι τα συστήματα φωτισμού έχουν εξελιχθεί ικανοποιητικά (πχ. τεχνολογία LED, μικρά φωτοβολταϊκά panel κλπ.) που μπορούν να ελαττώσουν το κόστος κατανάλωσης ρεύματος για το Δήμο και να επιτρέψουν την εγκατάσταση ικανών φωτιστικών σωμάτων για να φωτίσουν απ’ άκρο σε άκρο τις ανωτέρω πλατείες.

γ. Καθημερινή καθαριότητα: Γνωρίζοντας ότι η εντύπωση που σχηματίζει ο πολίτης για έναν χώρο διαμορφώνεται όχι μόνο από τις αισθητικές παρεμβάσεις (χώροι πρασίνου, καλαισθησία τραπεζοκαθισμάτων κλπ.) αλλά και από την καθαριότητά του, σας δηλώνουμε ότι στους χώρους ευθύνης τους, το προσωπικό μας θα φροντίζει ώστε αυτοί να είναι διαρκώς καθαροί και τακτοποιημένοι. Ωστόσο για τους πέραν αυτών χώρους της πλατείας εισηγούμαστε τον τακτικό καθαρισμό τους από συνεργεία του Δήμου περισσότερες από μία φορά την ημέρα, ώστε πάντοτε η πλατεία να είναι καθαρή για να προσελκύει κόσμο..

δ. 24ωρη φύλαξη: Με δεδομένο ότι οι πλατείες αποτελούν ανοικτούς χώρους, κρίνουμε απαραίτητη τη φύλαξή τους σε 24ωρη βάση, τόσο για την ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών, όσο για και την αποτροπή κλοπών και βανδαλισμών. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις που θα αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα και τις λοιπές υποδομές, είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι η επένδυσή τους θα προφυλάσσεται από βανδαλισμούς. Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες ουσιαστικά αρνούνται να ασφαλίσουν τα ακίνητά μας, θέτοντας διάφορες «προδιαγραφές» τις οποίες τα καταστήματα γύρωθεν των πλατειών της Αθήνας είναι αδύνατον να έχουν, λόγω της θέσης τους και λόγω της κατασκευής τους. Συνεπώς η φύλαξη των κατασκευών ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας του επιχειρηματία ότι τελικά το εγχείρημά του δεν θα του στοιχίσει  περισσότερα στο μέλλον από ότι το αρχικό κόστος κατασκευής. Εξάλλου η εμπειρία έχει αποδείξει ότι και ο πολίτης αλλιώς αντιμετωπίζει μία φυλασσόμενη πλατεία και αλλιώς μία αφύλακτη.

ε. Δημοτικά Τέλη: Η χρέωση των Δημοτικών Τελών/καθαριότητας-φωτισμού κλπ., είναι συνυφασμένη με την έκταση που καταλαμβάνει μία επιχείρηση. Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις μας θα επεκταθούν σε χώρους γύρω και εντός των πλατειών, αντιλαμβανόμαστε ότι η αντίστοιχη δαπάνη θα αυξηθεί. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις που θα συνδράμουν πρώτες στο εγχείρημα του Δήμου είναι εκείνες που θα επωμιστούν το κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων οι οποίες στο τέλος θα παραμείνουν προς όφελος του Δήμου, καθώς εκ των προτέρων σας ενημερώνουμε ότι η μετακίνηση των κατασκευών κρίνεται ασύμφορη λόγω των πολύ συγκεκριμένων προδιαγραφών που αυτές θα έχουν (deck, φυτά, διαχωριστικά πάνελ). Επομένως η βασική υποδομή θα μένει πάντοτε προς όφελος του Δήμου ενώ εσαεί θα συντηρείται από τους επιχειρηματίες που θα βρίσκονται εγκατεστημένοι στο χώρο.

Επιπλέον, ενστερνιζόμενοι το όραμα του Δήμου για μια ανοιχτή πόλη και γεμάτες πλατείες, είμαστε οι πρώτοι επιχειρηματίες που θα τολμήσουμε αυτό το εγχείρημα, και θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη, αποδεχόμενοι συνάμα το επιχειρηματικό ρίσκο σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει.

Γι’ αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι για εμάς, τους πρώτους επιχειρηματίες, που θα επωμιστούμε το κόστος κατασκευής των υποδομών και θα αναλάβουμε το ρίσκο, θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη απαλλαγής από τα πάσης φύσεως τέλη προς το Δήμο, για τους παραχωρούμενους επί των πλατειών χώρους, για τέσσερα (4) χρόνια. Εφόσον φυσικά όλα τα προαναφερθέν συνδεθούν και με την οικονομική ανάπτυξη των πλατειών .

Εν κατακλείδι, θέλουμε να σας δηλώσουμε για ακόμη μία φορά ότι πιστεύουμε στο εγχείρημα του Δήμου Αθηναίων και θέλουμε να συμβάλλουμε αποφασιστικά και με κάθε πρόσφορο μέσο στην αναμόρφωση της Αθήνας και την αποκατάσταση της παλιάς της αίγλης. Τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν τις «πολύπαθες» πλατείες Ομονοίας, Κοτζιά και Βικτωρίας στις οποίες δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις μας και γι’ αυτό θεωρούμε ότι οι προτάσεις μας που κατατίθενται στο παρόν θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην έκδοση μιας δίκαιης και άρτιας κανονιστικής πράξης.

 

3 σκέψεις σχετικά με το “ΚΙ.ΠΟ.Κ.Α.- ΟΜΟΝΟΙΑ -ΚΟΤΖΙΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s